Kategoriarkiv: Blogg

Tack Nåkkve för en fantastisk utbildningsdag i Trollhättan!

Tack Nåkkve för en fantastisk utbildningsdag i Trollhättan!


Nåkkve Balldin

Nåkkve är socionom, utbildad i Division TEACCH; North Carolina, certifierad lärare i TEACCH metodik och pedagogik, vidareutbildning i lösningsfokuserad behandling och certifierad IHF utbildare. Nåkkve har lång erfarenhet av handledning och utbildning inom verksamheter med specialinriktning på arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder och/eller psykiatriska svårigheter. Fokus i handledning och utbildning är kring metoder inom neuropsykiatriska och psykiatriska funktionsnedsättningar.

Högskolan Väst

Gröna Villan tackar
Högskolan Väst
för en givande konferens!


BUV KONFERENS:
“BARN OCH UNGA – FORSKNING OCH PRAXIS I SAMMA RUM”

Fokus för konferensen är barns och ungas livsvillkor och erfarenheter utifrån ett barnperspektiv. Även frågor kring sådant som indirekt påverkar deras livsvillkor tas upp, t.ex. hur föräldrar, professionella organisationer och andra betydelsefulla aktörer agerar i samhället. Syftet med konferensen är att erbjuda ett forum där forskning möter praxis. Pågående och genomförda forsknings- och utvecklingsprojekt som involverar barn och ungdomar presenteras. På programmet finns också spännande key-note speakers inom området.

 

Gröna Villan
tackar
Utbildningscenter Autism samt kursledaren Therese Waldenborg
för en mycket givande utbildning!

Utbildningscenter Autism
inbjuder till en utbildning framtagen i samarbete med
leg. Psykolog Bo Hejlskov Elvén

    Hantering av problemskapande beteende
Datum : 25-27 april 2017
Ort: Trollhättan

Normal is way overrated!

 

Normal is way overrated!

I have a problem with the terms “normal people” and “typical development”. Normality suggests that “everything is normal” (i.e. corresponding to being within a wide or narrow range of scores or features for everything that you can possibly think of to measure, such as attention, sociability, impulsivity, empathy, intelligence, motor skills etc.).

Typicality presupposes that there is such a thing as typical development. Is there? I cannot remember ever coming across a completely normal or typical child (or adult for that matter).

Fortsätt läsa Normal is way overrated!