Kategoriarkiv: Blogg

 

2007  sedan instiftade FN Världsautismdagen för att uppmärksamma och öka kunskapen om autism i hela världen. Dagen infaller varje år den 2 april. Dagen är också ett tillfälle att visa de unika begåvningar och förmågor som finns hos personer med autism.

Gröna Villan på Högskolan Väst

Gröna Villan på Högskolan Väst

Idag har Sevtap Gurdal presenterat sin rapport om implementeringen av samverkansprojekt samt föräldrars upplevelser av samordnat föräldrastöd.

Hur föräldraskapet uttrycks och formas beror på olika faktorer. Några exempel från forskningen är förälderns personlighet, barnets personlighet, yttre faktorer såsom kulturella strukturer och normer och föräldrarnas kognitiva föreställningar om barn och föräldraskap.

Sevtap Gurdal – lektor i psykologi vid Högskolan Väst.
Anette Bolin -lektor i socialt arbete vid Högskola Väst.

Tack Nåkkve för en fantastisk utbildningsdag i Trollhättan!

Tack Nåkkve för en fantastisk utbildningsdag i Trollhättan!


Nåkkve Balldin

Nåkkve är socionom, utbildad i Division TEACCH; North Carolina, certifierad lärare i TEACCH metodik och pedagogik, vidareutbildning i lösningsfokuserad behandling och certifierad IHF utbildare. Nåkkve har lång erfarenhet av handledning och utbildning inom verksamheter med specialinriktning på arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder och/eller psykiatriska svårigheter. Fokus i handledning och utbildning är kring metoder inom neuropsykiatriska och psykiatriska funktionsnedsättningar.

Högskolan Väst

Gröna Villan tackar
Högskolan Väst
för en givande konferens!


BUV KONFERENS:
“BARN OCH UNGA – FORSKNING OCH PRAXIS I SAMMA RUM”

Fokus för konferensen är barns och ungas livsvillkor och erfarenheter utifrån ett barnperspektiv. Även frågor kring sådant som indirekt påverkar deras livsvillkor tas upp, t.ex. hur föräldrar, professionella organisationer och andra betydelsefulla aktörer agerar i samhället. Syftet med konferensen är att erbjuda ett forum där forskning möter praxis. Pågående och genomförda forsknings- och utvecklingsprojekt som involverar barn och ungdomar presenteras. På programmet finns också spännande key-note speakers inom området.