LSS

Från Vårdguiden.se:

Vad är LSS?

LSS Lagen om särskilt stöd och service till personer med vissa funktionsnedsättningar, LSS, är en rättighetslag. Syftet med lagen är att den som har en funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vem gäller lagen för?

LSS gäller för personer

  • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder
  • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.

Ansöka om LSS-insatser

Vart vänder man sig?

Om du eller ditt barn behöver insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, måste du göra en ansökan. Det är socialnämnden eller motsvarande i din kommun som ansvarar för stödbesluten och stödinsatserna. Vanligtvis kan du kontakta din LSS-handläggare som är specialiserad inom detta område.

Läs mer på din kommuns webbplats eller kontakta en biståndshandläggare om du vill veta mer.