Hem

collage

Välkommen till LSS boendet Gröna Villan!

Green-villa-loggo-green150Gröna Villan är ett LSS boende som riktar sig till ungdomar med autismspektrumtillstånd.
Boendet är en dygnetrunt verksamhet som tar emot både pojkar och flickor i åldrarna 13-18 eller så länge skolgången pågår.

Antal platser: 5
Personkrets: 1

Genom hög personal täthet och god kompetens samt en trygg, strukturerad och förutsägbar miljö bidrar vi till en trygg och stimulerande uppväxt. Vi lägger stor vikt på en välfungerande skolgång genom ett god och nära samarbete med skolan.

Gröna Villans grundläggande syfte är att:

  • bidra till en trygg och stimulerande uppväxt utifrån ungdomarnas individuella förutsättningar, behov och intressen
  • ungdomarna ska leva i en strukturerad och förutsägbar miljö i syfte till att stimulera den individuella utvecklingen
  • ungdomarna ska få hjälp och rätt anpassad stöd till att vara delaktiga i samhället och ha möjlighet att ta del av dess utbud av aktiviteter och upplevelser
  • stödja ungdomarna i deras sociala samspel, kommunikation och självständighetsutveckling
  • bemöta varje ungdom med respekt och värna om den enskildes värdighet och integritet
  • skapa en känsla av trivsel och välmående