För att lyckas ur en ungdomsperspektiv måste alla samverka!

På Habiliteringens Kvalitetskonferens  i Göteborg
berättar Gröna Villan om vikten att samverka.