Gröna Villan
tackar
Utbildningscenter Autism samt kursledaren Therese Waldenborg
för en mycket givande utbildning!

Utbildningscenter Autism
inbjuder till en utbildning framtagen i samarbete med
leg. Psykolog Bo Hejlskov Elvén

    Hantering av problemskapande beteende
Datum : 25-27 april 2017
Ort: Trollhättan