Högskolan Väst

Gröna Villan tackar
Högskolan Väst
för en givande konferens!


BUV KONFERENS:
”BARN OCH UNGA – FORSKNING OCH PRAXIS I SAMMA RUM”

Fokus för konferensen är barns och ungas livsvillkor och erfarenheter utifrån ett barnperspektiv. Även frågor kring sådant som indirekt påverkar deras livsvillkor tas upp, t.ex. hur föräldrar, professionella organisationer och andra betydelsefulla aktörer agerar i samhället. Syftet med konferensen är att erbjuda ett forum där forskning möter praxis. Pågående och genomförda forsknings- och utvecklingsprojekt som involverar barn och ungdomar presenteras. På programmet finns också spännande key-note speakers inom området.