Alla inlägg av Lijana Sahlsten

För att lyckas ur en ungdomsperspektiv måste alla samverka!

På Habiliteringens Kvalitetskonferens  i Göteborg
berättar Gröna Villan om vikten att samverka.

 

Tack Dr. Ross och Pedagogiskt Perspektiv för
mycket givande dagar i Göteborg!

”Kids do well if they can…”
-Dr. Ross Greene

Ross W. Greene, PhD, bor i Portland (Maine) i USA där han arbetar med bedömning och behandling av barn och ungdomar med problematiska beteenden i skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor. Han arbetade tidigare under 20 år vid Harvard Medical School och han är grundare av organisationen Lives in the Balance. Han är också verksam vid Psykologiska institutionen vid Virginia Tech och University of Technology i Sydney, Australien. Ross Greene har skrivit böckerna Explosiva barn (2003, reviderad 2014), Vilse i skolan (2009, reviderad 2014), Hitta rätt (2017) och Att växa tillsammans (2017) samt flera publicerade vetenskapliga artiklar om CPS.

 

2007  sedan instiftade FN Världsautismdagen för att uppmärksamma och öka kunskapen om autism i hela världen. Dagen infaller varje år den 2 april. Dagen är också ett tillfälle att visa de unika begåvningar och förmågor som finns hos personer med autism.